Το τακάτ ντ’ εχω απές σην ψή μ΄!

Το τακάτ ντ’ έχω απές ’ς σην ψή μ’

Επιτραπέζιο από το CD Άναζμα

καρσλίδικον ομάλ 3/4

Θεόδωρος Βεροιώτης

 Και το τακάτ ντ’ έχω απές σην ψή μ’ μανίτσα μ’

Κ’ εν έναν κουρτάν επέμνεν, ώϊ! ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν,
./.
κ’ εκεί γâνασεύ ’με ο χάροντας μανίτσα μ’

Κ’εν ατός’κι θέλ να παίρ’ μεν, ώϊ ναϊλλοί τ’εμόν τη μάνναν,
./.
και λέει με κι’ αλλα χρόνä θα ζεις μανίτσα μ’

Κ’ εν’ γραφτό ασ’ σην μοίραν, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν,
./.
και το κόσμον να χαρεντερίζ’ μανίτσα μ’

Κ’ εν η λάλια σ’ με τη λύραν, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν, 

./.
Εσύ τραγωδείς για τη σεβντάν μανίτσα μ’

Και χαράντας καημούς πόνâ, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν,

./.
κ’ εν ευτάς τ’ ανθρώπ’ς να μ’ εγροικούν μανίτσα μ’

Και πως δäβαιν’νε τα χρόνâ, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν,

./.

Χρύσαναθος

Κι’ εν εμένανε γâνασεψέν μανίτσα μ’

Κ’ εν άλλον ζεγκίν είχε διν, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν

./.

Και το ενενήντα χορτοθέρ’, μανίτσα μ’
κ’ εν επέρνεν το πασά διν, ώϊ ναϊλλοί τ’ εμόν τη μάνναν

./.