Και τ’ εμόν….

Ο Αδάμ ρεΐς ο Τεντέλ’τς και ο Παλöς, οι δύ’ ατούν πα ασ’ ση Πιστοφάντων, έναν Κερεκήν ημέραν απέσ’ ‘ς ση Παλόζ το μαγαζίν επίναν πούντς! Ασ’ σου έπαν και εμέτσανε, εσκώθαν να πάνε δäβαίνε. ‘Σ σο δρόμον ερχίνεσαν να ταβίζ’νε. Έκ’σαν τα λαλίας ατούν οι νυφάδες ατουν και έτρεξαν ‘ς σο γουρτάρεμαν. Τη Τεντέλ η νύφε λέει την νύφεν τη Παλόζ’:

Έπαρ τον αντράδελφο σ’! Τ’ εμόν αντράφελφον πούντς έπεν!

Λέει και η νύφε τη Παλόζ’:

Τ’ εσόν αντράδελφον έπεν πούντς και τ’ εμόν αντράδελφον το τσίλτεμα μ’ μη έπεν;

Από τη “Συλλογή Ποντιακών Ανεκδότων” έκδοσης 1976