Κανάρ’ γιαρ αμάν!

Κανάρ’ γιαρ αμάν!

και αυτό από εκείνη τη συνεργασία ..

Λιζέτα Νικολάου & Παυλάκης Δραμινός.

Εχ! Κ’εν οσήμερον γιορτάζ’ εσύ

Κ’ εμέν τρώει με το κλάμαν

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Κ’ εμέν τρώει με το κλάμαν

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.

Εχ! Και θα στείλωσε το λυριτζήν

Τσιτσέκä κ’ ένα γράμμαν

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Τσιτσέκä κ’ ένα γράμμαν

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.

Εχ! Κ’εν οσήμερον γιορτάζ’ εσύ

Κ’ εγώ θ’ ευτάω τάμαν

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Κ’ εγώ θ’ ευτάω τάμαν

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.

Εχ! Και ‘ς σον ΑεΗλία το κερίν

Θ’ αφτήνωμαν εντάμαν

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Θ’ αφτήνωμαν εντάμαν

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.

Εχ! Κ’εν οσήμερον γιορτάζ’ εσύ

Χρόνä πολλά καρδä μ’

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Χρόνä πολλά καρδä μ’

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.

Εσύ θα είσαι το ρασίν

Κ’ εγώ να ‘χω την ύα μ’

Γιαρ γιαρ γιαρ αμάν

Κ’ εγώ να ‘χω την ύα μ’

Κανάρ’ γιαρ αμάν

./.