Τα τσαπράζä τ’ομματόπα σ’..

Τα τσαπράζä τ’ομματόπα σ’

από μια δουλειά του Γιάννη Φλωρινιώτη την δεκαετία 8ο’.

Ta τσαπράζä τ’ομματόπα σ’

Και ατά τα τσαλιμόπα σ’

Τα χαρίσματα ούλια

Έχ’σ ατά πουλί μ’ εσύ

./.
παλαλός τα παιδία κρούζ’ ν άπες σην φωτία

Για τ’εσόν το χατηρόπον για τ’εσέν για τ’εσέν

./.

Μαύρα εν τα μαλλία σ’ χρυσόν εν η καρδία σ’

Μαεύ σ’ τα παληκάρä σεβνταλίν πουλί μ’

./.
τα κόκκινα τα χειλόπα σ’

Και τα άσπρα τα χερόπα σ’΄

Ποίος να έχ’σ την τύχην

Τα μεσόπα σ’ να κρατεί

./.

Ακόμα και ‘ς σον Άδη για τ’ εσέν κατηβάιν’ νε

Να χαίρουνταν την εγκάλä σ’ για τ’ εσέν για τ’ εσέν

./.

Μαύρα εν τα μαλλία σ’ χρυσόν εν η καρδία σ’

Μαεύ σ’ τα παληκάρä σεβνταλίν πουλί μ’

./.