Τσäμουροχτισμέντζα!

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τσäμουροχτισμέντζα!

Παυλάκης Δραμινός.

Αγαπώ σε ‘κι αγαπάς με,

τσäμουροχτισμέντζα!

Χίλä νύχτας περιμένω

Να ‘λεπώ τ’ ομμάτä σ’, ντ’ αγάπώ.

./.
και τερώ σε ‘κι τερείς με, τσäμουροχτιζμέντζα

Χίλä νύχτας περιμένω

Να ‘λεπώ τ’ ομμάτä σ’, ντ’ αγάπώ.

./.
Ερωτώσε ‘κι απαντάς με, τσäμουροχτισμέντζα

Χίλä νύχτας περιμένω

Να ‘λεπώ τ’ ομμάτä, ντ’ αγάπώ.

./.