‘Σ σην ορόσειρα ‘ς σο μπέλες!

‘Σ σην ορόσειρα ‘ς σο μπέλες!

Από συνεργασία της 1οτίας 1980 Λιζέτας Νικολάου & Παυλάκη Δραμινού.

Μάνα φεύω ‘ς σο βουνόν κυνηγούν εμέν

‘ς σα ψηλά ρασά μανίτσα μ’ πως θα κρύφκουμε

./.

‘Σ σην ορόσειρα ‘ς σο Μπελές ‘ς σην πρωτή γραμμήν

Επιάσταμες ‘ς σην μάχην μάνα ενά βραδύν

./.

Εχαλάουντον ο τόπον ας’ σα βλήματα

Και κολύμπησε το ψöπο μ’ και σα αίματα

./.

Εμαζεύταν ολ’ οι φιλ’ ολόγερά σ’ εμέν

Κλάιγνε και μοιρολογούνε μάνα για τ’ εμέν

./.