Παρακαλώ σε θειϊτσα μ’!..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Παρακαλώ σε θειϊτσα μ’,

Τραγούδι-Γιώργος Σιαμλίδης.

Κεμανέ – Γιώργος Πουλαντζακλής

Παρακαλώσε θειϊτσα μ’

Φιλώ τα ποδαρόπα σ’

Για ποίσο μ’ έναν

Πετεινόν απές ‘ς σά

νουσακόπα σ’

./.
θειϊτσα μ’ το κορτσόπον σου

Κι’ ατέν τη μυροφόρα

Φύλαξον ατέν για τ’ εμέν

Μη δί’ς ατέν τη χώραν

./.
Ατά τ’ομματä που ελέπ’

Πώς να μη παλαλούται

Πώς να μη ρούζ’ και ‘ς σον κρεμόν

Κι’ άλλο να μη λαρούται

./.

Θειϊτσα μ’ το κορτσόπο σου

Κι’ ατέν τη μυροφόραν

Μη στείλτς ατέν ‘ς σο πανοϋρ

Ζελεύ ‘ν ατέν η χώραν

./.