“Καλόν και ευλοημένον Λαμπρήν “Πάσχα”

Η Pontiakilelapa, εύχετε στους αγαπητούς αναγνώστες “Καλόν και ευλοημένον Λαμπρήν “Πάσχα”

Ο Θόν να δίει την δύναμην να δίει και την ευλοΐα’τ’.