Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα μ’..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα μ’,

Μάντης Σαββίδης

 Νυφόπον είσεν έμορφον

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Νόστιμον είσαι πούλι μ΄

Πως κοιμάσαι μαναχέσα

./.

Το μερακλίν το τ’ έρεμα σ’

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Θα σύρ’ και πέρ’ τ’ αχούλι μ’

Πως κοιμάσαι μαναχέσα

./.
Λεγνί μ’ λεγνέσα μ’

Πως κ’είσαι μαναχέσα

Τσουβλώσε και πονώσε

Για ντο είσεν ορφανέσα

./.

Εσύ είσαι τ’ εμόν τ’ αρνίν

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Και ντο παντοτινόνι πως

Κοιμάσαι μαναχέσα

 ./.
τρανήνω και θα περώσε

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Είσαι από ‘παν μικρόν-ι

Πως κοιμάσαι μαναχέσα

./.

Λεγνί μ’ λεγνέσα μ’

Πως κ’είσαι μαναχέσα

Τσουβλώσε και πονώσε

Για ντο είσεν ορφανέσα

./.
το μπόϊ σ’ στέγνον κ’ έμορφον

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Τ’ ομμάτä σ’ αμόν βόλä

Πως κοιμάσαι μαναχέσα

./.

Εχόρτσες φιλέματαν

Λεγνί μ’ πολλά λεγνέσα

Οφέτος πόλλä πόλλä

Πως κοιμάσαι μαναχέσα

./.

Λεγνί μ’ λεγνέσα μ’

Πως κ’είσαι μαναχέσα

Τσουβλώσε και πονώσε

Για ντο είσεν ορφανέσα

./.