Για τον Γιώργο «Μοιρολόϊ»

Για τον Γιώργο «Μοιρολόϊ»

Στάθης Παρχαρίδης “Φεγγιτοβέρ”

Ωφ! ωφ!, Κλώστα οπίς πουλί μ’ Γιωργάκι

Εϊ! σ’ απλέρωτα μουράτä

Το ταφί σ’ σε τσαμούρä εποίκεν

Η μανίκα σ’ με τα δάκρä ‘τς, ώϊ!!

Το ταφί σ’ σε τσαμούρä εποίκεν

Η μανίκα σ’ με τα δάκρä ‘τς,

Κλώστα οπίς πουλί μ’ Γιωργάκι

Εϊ! σ’ απλέρωτα μουράτä, ώϊ!!

./.

Κλώστα οπίς πουλί μ’ Γιωργάκι

Η μανίκα σ’ αρραεύ ‘σε

Τα αδέρφόπα σ’ και ο κύρη σ’

Αρραεύ’νε ‘σε κ’ οι φίλοι σ’ ωϊ!

Κλώστα οπίς πουλί μ’ Γιωργάκι

Η μανίκα σ’ αρραεύ ‘σε

Τα αδέρφόπα σ’ και ο κύρη σ’

Αρραεύ’νε ‘σε κ’ οι φίλοι σ’ ωϊ!

./.
Ωφ! ωφ! Που είσαι παληκαρόπο μ’

Φόρ’ τ’ άστρα ς’ την κορόνα σ’

Σκίσον την γήν κ’ έλα

Αναμέν’τ’σε η τρυγόνα σ’, ώϊ!!

Σκίσον την γήν κ’ έλα

Αναμέν’τ’σε η τρυγόνα σ’

Που είσαι παληκαρόπο μ’

Φόρ’ τ’ άστρα ς’ σην κορόνα σ’, ώϊ!!

 ./.
ώϊ! ώϊ! Ντός και έπαρ’ μεν τον χάρον

Αναμέν’τ’σε και ο Δάμον

Που ελέει ο Φειδίας

Ενέσπαλες τη φιλίας ώϊ!

Που ελέει ο Φειδίας

Ενέσπαλες τη φιλίας ώϊ!

Ντός και έπαρ’ μεν τον χάρον

Αναμέν’τ’σε και ο Δάμον, ώϊ!!

./.