Νοσταλγικό από τον Αλέξη Παρχαρίδη

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Νοσταλγικό

από τον Αλέξη Παρχαρίδη

Επαρ’ το καλάθοπο σ’

Ας πάμε σα διφόρä

Επαρ’ το καλάθοπο σ’

Ας πάμε σα διφόρä

Ολοι πάν εντάμαν

Κ’ εμείς ας πάμε χώρä

Ολοι πάν εντάμαν

εμείς ας πάμε χώρä

./.

Ε! κορτσόπον έμορφον

Έσπριναν τα μάλλια σ’

Ε! κορτσόπον έμορφον

Έσπριναν τα μάλλια σ’

Τ’εσόν πα αμόν τ’ εμόν

Καμένον η κάρδιά σ’

Τ’εσόν πα αμόν τ’ εμόν

Καμένον η κάρδιά σ’

./.

‘Σ σο κατώϊ μ’ ζώον ουτς

εν μαναχόν η κοσσάρα

Επαίρανε τη σεβντά μ’

Εϊ! μάννα μου  Εϊ! μαννα μ’

Εϊ! μάννα μου  Εϊ! μαννα μ’

Επαίρανε τη σεβντά μ’

Εϊ! μάννα μου  Εϊ! μαννα μ’

Εϊ! μάννα μου  Εϊ! μαννα μ’

./.

Έκαψες το καρδόπο μ’

Εϊ! πατσίν Έϊ! Χενιφέ

Έκαψες το καρδόπο μ’

Εϊ! πατσίν Έϊ! Χενιφέ

παρακαλώ τον κύρη μ’

Να ευτάει  εσέναν νυφέ

παρακαλώ το κύρη μ’

Να ευτάει εσέναν νυφέ

./.