Τάνταλα…

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τάνταλα

εντόκεν το χαλάζ’, ταντάλα τουντούλου
κεράσä πουθέν κι εφέκεν, ταντάλα τουντούλου
./.
φαβάτα και κοκκία, , ταντάλα τουντούλου
‘ς σην γην βαθέν εφέκεν, , ταντάλα τουντούλου
./.
εντόκεν το χαλάζ’, ταντάλα τουντούλου
κ’ εν έντον χαλάρδια, ταντάλα τουντούλου
./.
κι’ η μάμσα η λαζαράβα, , ταντάλα τουντούλου
εσύρ’νε τα μαλλία, ταντάλα τουντούλου
./.
εντόκεν το χαλάζ, ταντάλα τουντούλου
και εχάθαν τα κεράσä, ταντάλα τουντούλου
./.
ναϊλλοί εσέν Νικόλα, , ταντάλα τουντούλου
ναϊλλοί τ’ εσόν τη ράτσαν, ταντάλα τουντούλου
./.
τα τέρτä σ’ ‘κι κανέθαν, , ταντάλα τουντούλου
πάγνε και τα κεράσä, ταντάλα τουντούλου

./.