Τη ακρινής παιδία.. Αμανές

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τη ακρινής παιδία.. Αμανές

Στάθης Νικολαΐδης & Γιώργος Πουλαντζακλής

 Εν εμείς είμες εμείς ειμές

Και τη ποταμί παιδία,

Έλα με τ’ εμάς

Και τη ποταμί παιδία,

Έλα με τ’ εμάς

./.
και σα μέσα ‘μουν τυλίγουνταν

Και μαχάιρä και σπαθία

Άλλον ντο θ’ ευτάς

Και μαχάιρä και σπαθία

Άλλον ντο θ’ ευτάς

 ./.
Εν εμείς είμες εμείς ειμές

Και τη ακρινής παιδία

Έλα με τ’ εμάς

Και τη ακρινής παιδία

Έλα με τ’ εμάς

./.

Και ‘ς ση μές και τη χωρίν εμούν

Και χορόντας τραγωδίας

Άλλον ντο θ’ ευτάς

Και χορόντας τραγωδίας

Άλλον ντο θ’ ευτάς

./.
Εν εμείς είμες εμείς ειμές

Και ατά παζάρ’ παιδία

Έλα με τ’ εμάς

Και ατά παζάρ’ παιδία

Έλα με τ’ εμάς

./.

Και ‘ς σον τόπον μουν ευρίουνταν

Και κορτσόπα μερακλία

Άλλον ντο θ’ ευτάς

Και κορτσόπα μερακλία

Άλλον ντο θ’ ευτάς

./.