Ποτάμä τρέχ’νε εμπροστά μ’

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ποτάμä τρέχ’νε εμπροστά μ’

από τον Αλέξη Παρχαρίδη ¨Ηλιοχάραμαν¨.

 Λέγ’ νε τ΄ομμάτä σ’ έμορφα

Το κόσμον ‘κ εθωρούν’νε

Αμάν εμέναν ορωτούν

‘Κ εξέρ’νε να τερούνε

./.

Αν μ’ ορωτάς α λέγωσε

Γιατί ‘με χολιασμένος

Ποτάμä τρέχ’νε εμπροστά μ’

Κ’ εγώ είμαι διψασμένος

./.

Αν έξερ’ναν θα έλεπαν

Πως καίγουμε ‘ς σο γιάνι σ’

Κ’ εσύ χαπäρ’ ‘κι πέρ’ τς äτο

Να ίνουμε γουρπάνις

./.

Αν μ’ ορωτάς α λέγωσε

Γιατί ‘με χολιασμένος

Ποτάμä τρέχ’νε εμπροστά μ’

Κ’ εγώ είμαι διψασμένος

./.

Λασκούμε άμον παλαλός

Κι’ αμόν σäσουρεμένος

Οι φιλ’ πικρορωτούνε μεν

Γιαμ’ είμαι χολιασμένος

./.

Αν μ’ ορωτάς α λέγωσε

Γιατί ‘με χολιασμένος

Ποτάμä τρέχ’νε εμπροστά μ’

Κ’ εγώ είμαι διψασμένος

./.