Τικ τόνγιας Ιωαννίδης

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τικ τόνγιας Ιωαννίδης

 Την εγάπ’ιμ’ βζύς μ’ äτο

Κόρτσοπόν ‘ντα ν’ έντανε

Άμον ντ’ ευτάς νε πουλί μ’ ωφ! Ωφ! Νε πουλί μ’

Εθαρρώ η ψή μ’ θ’ εβγαίν’

./.

Φίλεμαν ψαλάφεσα

Άκλερος ‘κ εδώκες μεν

Ν’αθεμάσε σεβνταλούκ ωφ! Ωφ! σεβνταλούκ

‘ς σο κηφάλ’ εντόκες με

./.

Την εγάπ’ ιμ’ βζύσ’ μ’ äτο

Κορτσόπον κοκκίν κοκκίν

Άμον ντ’ ευτάς νε πουλί μ’ ωφ! Ωφ! Νε πουλί μ’

Εθαρρώ θ’ εβγαίν η ψή μ’

./.

Ντ’ έμορφα τα κοπαλέα σ’

Για τ’εσέναν ντ’ έφαγα

Ας εκοίμ’νε ΄ς σην εγκάλä σ’ ωφ! Ωφ! σην εγκάλä σ’

Κι’ άλλ’ ατόσα ας έφαγα

./.