Η μάνα εν κρύον νερόν

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Η μάνα εν κρύον νερόν

Όταν γερά η μάνα και άλλο ‘κ επορεί (2)
ατότε θελ’ βοήθειαν ατότε θελ’ ζωήν …
ατότε θελ’ ζωήν
κι όταν θα έρ’τε η ώρα και άλλο ‘κι θα ζει
αμά ‘κ ευτάς το χρέωσις θα καίετε η ψή σ’

./.

η μάνα εν κρύον νερόν και σο ποτήρ’ ‘κ εμπέν
η μάνα να μη ίνετε η μάννα να μη εν
η μάννα να μη εν

./.

η μάνα εν βράχος η μάννα εν ρασίν (2)
σο δύσκολον την ώρας μαννίτσα, μαννίτσα, μαννίτσα μ’
θα τσαΐζ’
η μάνα εν το στήριγμαν τη χαράς το κλαδίν
τ’ατινές η εγάπη ‘κ  εβρίετε ‘ς σην γην

./.

η μάνα εν κρύον νερόν και σο ποτήρ’ ‘κ εμπέν
η μάνα να μη ίνετε η μάννα να μη εν
η μάννα να μη εν

./.

θα δäβέν’νε τα χρόνä θα γέρουμε κ’ εμείς (2)
ατά είναι με τη σειράν ‘κι θα γλυτών κανείς…
‘κι θα γλυτών κανείς
κατ’ ολ’ πρεπ’ να εξέρουμε σ’ αούτο τη ζώην
Χωρίς τη μάνας την ευχήν κανείς ‘κ ελέπ’ χαΐρ