Ο πατέρα μ’ ψυχομαχείν

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ο πατέρα μ’ ψυχομαχείν

Ο πατέρα μ’ μάννα αχ! ψυχομαχείν

Κούξον όλâ τα παιδία σ’

Για να πέρ’ν’ ευχήν

./.

Όσον πάει μανίτσα μ’ έρ’ται

Άγγελον σουμών

Φέυ’ ο κύρη μ’ ασ’ σον κόσμον,

Με παράπονον

./.

Μάννα κλείδωσον τη πόρτα σ’

Τα παράθυρα σ’

Κ’ αν αραεύ τον πατέρα μ’

Πέ πως ´κι έν αδά

./.

Πε πως ´κι έν αδά ο κύρη μ’

Άλλον ν’ αναμέν’

Κια σ’ εμέτερον την στράταν

Άλλο μη δâβαίν’

./.

Ο πατέρα μ’ μάννα αχ! ψυχομαχείν

Πέϊ ´με πως α δίγ’ ατον

Ολίγον ζωήν

./.

Όσον πάει μανίτσα μ’ έρ’ται

Άγγελον σουμών

Ο θεόν ´κι ελέπ’ ντο νέος

Εν ο κύρ’ τ’ εμόν

./.