Θα χτίζω έναν κιβωτό

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Θα χτίζω έναν κιβωτό

(Στάθης Νικολαίδης)

Ελέπω τον κατακλυσμόν

Ντο έρ’ται ασ’ σην κακίαν

Θα πέρω τ’ ομματόπα μου

Και φεύω κοινωνίαν

./.

Θα χτίζω έναν Κίβωτο

Νουνίζω ντο θα πέρω

Τιδέν καλόν ‘κ εύρα ‘ς ση γήν

Και μαναχός θα φεύω

./.

Εχάθαν όλα τα καλά

Πάγ’νε τα ανθρωπίας

Πώς μ’εχάσετε τη φώς

Και την φωτογραφία σ’

./.

Θα χτίζω ένα Κίβωτο

Νουνίζω ντο θα πέρω

Τιδέν καλόν ‘κ εύρα ‘ς ση γήν

Και μαναχός θα φεύω

./.

Μανάχον δηλητήριον

Καπνίζ’νε όλα τα τζάκια

νφές νερόν ψωμίν εντάν

Όλä ‘ς ση γην φαρμάκä

./.

Θα χτίζω ένα Κίβωτο

Νουνίζω ντο θα πέρω

Τιδέν καλόν ‘κ εύρα ‘ς ση γήν

Και μαναχός θα φεύω

./.