Ξεριζωμέν, Ξεσπιτωμέν…

Οι ξεριζωμέν.. Αμανές

(σκοπός όπως το τραγούδι ” Τη Ακρινής Παιδία “)

 Ξερίζωμεν ξεσπιτωμέν

Φορτών’νε τα μποξάδα σ’

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Σην ψήν εμούν ενοίγαν’νε

Αγιάτρευτα γεράδα σ’

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Η μαύρη θάλασσα ελέπ’

Τα ορφανά με δάκρä

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Ξεσπάει και κρούει τα κύματα

Σ’ όλä τα θάλασσάκρä

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Ταραμονή και βαϊνασί

Ταγουτεύ ‘μεν ‘ς  σα δρόμä

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Με τα δεντρέτε μ’ εδέβα

Λυούν όλä τα χιόνä

Βάϊ ναϊλλοί εμάς

./.

Ε! Καπιτάνε σωτήρε

Άσπρα μαντίλä σκώσον

Να λελέβωσε

./.

Και ‘ς σο αιγαίο το καράβ’

Λελέβωσε για κλώσον

Να λελέβωσε