Δούλα ‘κ επορώ…

Δούλα κ’ επορώ (Πέλλα Νικολαίδου)

Στίχοι Νίκος Ευσταθιάδης

Μουσική Μπάμπης Κεμανετζίδης

 Κύρ’ και μάνναν εγώ ‘κ έχω είμαι ορφανόν

Σα ραχία και τη Πάφρας ολομόναχον

./.

Αφεντάδες ξάι κι θέλω ούτε προσκυνώ

Κόρη τη ελευθερίας δούλα ‘κ επορώ

./.

Ταρ Μπογάζ λεν το χωρίο μ’ να λελέυ’ατο

Κι αν επαίραν ασ’ σο ψöπο μ’ πάντα εχ’ατο

./.

Αφεντάδες ξάι κι θέλω ούτε προσκυνώ

Κόρη τη ελευθερίας δούλα ‘κ επορώ

./.

Η πατρίδα μ’ εν η Πάφραν δόξα και τιμή μ’

‘Σ σην πατρίδαν των γενναίων ας εβγαίν η ψή μ’

./.

Αφεντάδες ξάι ‘κι θέλω ούτε προσκυνώ

Κόρη τη ελευθερίας δούλα ‘κ επορώ

./.