Τον πατέρα μ’ εγώ αγαπώ

Τον πατέρα μ’ εγώ αγαπώ

Τον πατέρα μ’ εγώ αγαπώ

Ας εμέναν πολλά-ιν

Τη μάννα μ’ ερροθύμεσα

Ευτάγω παλαλά-ιν

./.

Απόψ κι’ οψέ το βράδον

Έμπρα μ’ έρθεν ο χάρον

Τον θάνατο μ’ ‘κι ενούνιζα

Τ’ αρνόπο μ’ πως θα χάνω

./.

Ο κύρη μ’ εν ασ’ σην Τσαγκάρ

Η μάννα μ’ Μολασέζα

Εγώ το ράκιν ‘κι πατώ

Πατέρα μ’ πως εμέτσα

./.

Απόψ κι’ οψέ το βράδον

Εμπρ’ εμ’ έρθεν ο χάρον

Τον θάνατο μ’ ‘κι ενούνιζα

Τ’ εμετέρ σ’ πως θα χάνω

./.