Βαρύ λόγον μη λέτ’ äτο..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Βαρύ λόγον μη λέτ’ äτο..

Βαρύ λόγον μη λέτ’ äτο

Τ’ εμόν τ’αρνίν αρλίν εν

Θα κλαίει και θα κλενίζ κ’ εμέν

Η κάρδä μ’ γεραλίν εν’

./.

Όρκον εδέκα ‘ς σον θεόν

Άλλο να μη τερώ σε

Τον όρκον ξαν επάτεσα

Κι’ άλλο πολλά αγαπώσε

./.

Και το άλλο

Αρνόπο μ’ μ’αρλανεύκεσαι

Και μη τρώς τη καρδία σ’

Ευχήν εποίκα ‘ς σον θεόν

Πάντα να έεις τη υία σ’

./.