Οι Ιδιαίτεροι φθόγγοι της Ποντιακής μας Διαλέκτου.

 

 Οι Ιδιαίτεροι φθόγγοι της Ποντιακής Διαλέκτου

â κλειστό α, όπως στις λέξεις γιαγιά, γιαλιά.

ô κλειστό ο, γαλλικό eu, όπως στις λέξεις κιόσκι, κι λα.

ôυ κλειστό ου. Γαλλικό u, ὄπως στις λέξεις κι οὔτε, κι οὐρανός.

ζ δασύ ζ, γαλλικό j, νάζα.

ξ δασύ ξ, γαλλικό kch, ξύνω.

® δασύ σ, γαλλικό ch, ®υρίζω.

_ δασύ ψ, γαλλικό pch, _ή.

≤ δασύ ® (ch) στις λέξεις εκενες που στην αρχαία στην κοινή γράφονται με χ, ≤έρ (χέρι), ≤έρος (χἤρος).