Μάννα τα χρόνα μη τερείς

Μάννα τα χρόνâ μη τερείς

Κεμανετζίδης  Τσιτιρίδης

Σα δάχτυλα σ’ πάντα μετράς

Μάννα τ’εμά τα χρόνâ

Και ’κι τερείς ’ς σο κάρδοπο μ’

Τα τέρτâ και τα πόνâ

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Άλλο πόνον τη δοντί

Και άλλο τη καρδία σ’

Ένα  λαρούται και δâβαίν

Και τ’ άλλο καίει τα ψήα σ’

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Χάτεψον μάννα μ’ τοι γιατρούς

Τσάμπαν παράν μη παίρ’νε

Το γιατρικόν για τη σεβντά

Ούτε ατοί ’κι ξέρ’νε

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Για τ’όλια μάννα είπες με

’ς σον κόσμον π’ εγενέθα

Σ’ όλια ταγιάντσα και έζησα

Σην σέβνταν ’κι εκανέθα

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.