Γράμμαν μη στείλ’τς μεν

Γράμμαν μη στείλ’τς μεν

Επιτραπέζιο

Θ. Κοτίδης   Γ. Σιαμλίδης

Μουσική: Μάκης Πετρίδης

Στίχοι: Αγγελική Παμπουκίδου

 

Γράμμαν μη στείλ’τς μεν

Γιαβρόπο μ’ γομάτα τ’ ομματόπα μ’

Κ’ επορώ να αναγνώθ’ âτο

Τρομάζ’νε τα ≤ερώπα μ’

./.

Συ ασ’ σο γιάν’ ιμ’ ντ’ έφυ(γ)ες

Τ’ απές ιμ’ ερημώθεν

Άμον πουλίν επέταξες

Σα μακρά π’ εκομπώθεν

./.

Ση θεούν την ημέραν ’κιαν

Τα γέλτα σ’ αφουκρούμαι

Όθεν τερώ ευρίεσαι

Θεέ μ’ θα παλαλούμαι

./.

Κιντίν και βράδον πολεμώ

Τ’ ομμάτâ μ’ να τσαμώνω

Σ’ όρομα μ’ να ελέπωσε

Το _öπο μ’ να ’λαφρώνω

./.