Για τον πόνον τ’ ανθρωπίων..

Για τον πόνον τ’ ανθρωπίον

 Στάθης Νικολαΐδης από το CD Κιβωτός

 Τη Χριστού την ευλοΐαν

Έχ’νε όσοι ’ς σην ζωήν

Αγαπούν και πολεμούνε

Να τρώγ’νε οι ανθρώπ’ ψωμίν

./.

Οι γιατροί δίχως σύνορα

Είναι οι σαμαρίτες

Ασ’ σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν

’ς σην γην απάν προφήτες

./.

Τερούν που είναι πονεμέν

Ασ’ σοι κοσμοί την άκραν

Κι’ άμον σαμαρίτ καλοί

Στέκ’νε απάν ’ς σην στράταν

./.

Οι γιατροί δίχως σύνορα

Είναι οι σαμαρίτες

Ασ’ σον Χριστόν ειν’ διαλεγμέν’

’ς σην γην απάν προφήτες

(και τη φωτός ακρίτες)

./.

Χριστέ από ψηλά τερείς

Δώσε τσι υπομονή

Σοι ανθρωπίον τα τέρτâ

Να δείχ’νε καλοσύνη

./.

Οι γιατροί δίχως σύνορα

Είναι οι σαμαρίτες

Ασ’ σον Χριστόν ειν’ διαλεγμέν’

και τη φωτός ακρίτες

./.

Το πόνο σ’ ευτάγ’νε χαράν

Στέκ’νε ’ς σο προσκεφάλι σ’

Και την εικόνα τη Χριστού

Θέκ’νε ’ς σο μαξιλάρι σ’

./.

Οι γιατροί δίχως σύνορα

Είναι οι σαμαρίτες

Ασ’ σον Χριστόν ειν’ διαλεγμέν’

’ς σην γην απάν προφήτες

./.