Τον Θεόν Παρακαλώ..

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τον θεόν παρακαλώ (Τικ)

Πουταχίδης  Θεοδωρίδης

 Γουρπάν _ή μ’ να ίνουμε(2)

Ατού σ’ εσά τ’ ομμάτâ

Σ’ ατά ’δεν ’κι ταγιανεύ

Όλâ ίνταν κομμάτâ

./.

 Τον θεόν παρακαλώ

Και τον Χριστόν Δοξάζω

Ν’ εβρίκω ’σεν μανάχον(2)

Φιλώ φιλώ χορτάζω

./.

Έλα _ή μ’ και φέρον ’μεν(2)

Τη σεβντάς το βοτάνιν

Να λαρώνω τη κάρδâ μ’

Ντ’ εποίκες περι®άνη

./.

Τον θεόν παρακαλώ

Και τον Χριστόν Δοξάζω

Ν’ εβρίκω ’σεν μανάχον(2)

Φιλώ φιλώ χορτάζω

./.

Φώταξεν ο πρόσωπο σ’

Εγκαλάζ’ το χρυσόν’ ιμ’

Κι’ μίαν εγέντον’νε

Το φίλεμαν τεσόν-ιν

./.

Τον θεόν παρακαλώ

Και τον Χριστόν Δοξάζω

Ν’ εβρίκω ’σεν μανάχον(2)

Φιλώ φιλώ χορτάζω

./.