Ανακαλύφθηκε αρχαία ελληνική γλώσσα (Ποντιακή) στην Βορειοανατολική Τουρκία

Ancient Greek Dialect Discovered in Northeastern Turkey

Ανακαλύφθηκε αρχαία ελληνική γλώσσα (ποντιακή) στην Βορειοανατολική Τουρκία

Παρακάτω παραθέτω κομμάτι της γλωσσικής ανθρωπολογίας από έρευνα της Έλληνα γλωσσολόγου, Ιωάννα Σιταρίδου. Στο βορειοανατολικό τμήμα της Τουρκίας βρίσκεται ένας πληθυσμός ανθρώπων που ζει σε τουρκικά χωριά, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα ( Πόντος), μιλώντας τα Ρωμέϊκα(ποντιακά), διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής. Η Αρχαία Ελληνική δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, έτσι, ένα εύρημα σαν αυτό μπορεί να μας δώσει μια εικόνα για το πώς ήταν η γλώσσα που ακουγόταν. ¨Ο λόγος για τη γλώσσα που έχει επιβιώσει είναι λίγο συγκεχυμένη για μένα¨, εξηγεί η Δρ. κυρία Σιταρίδου, και υπογραμμίζει ότι αυτό οφείλεται στη θρησκεία.

Οι άνθρωποι αυτοί που ομιλούν τα Ρωμέϊκα είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι και, δεν συμμετείχαν στην μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία που έγινε το 1923, είπε.

Η ίδια έχει  χαρτογράφηση τις δομές της γραμματικής και της παραλλαγές της γλώσσας στη χρήση καθώς επίσης  κατέγραψε ήχους και εικόνες των ανθρώπων που ζουν σήμερα σε αυτά τα χωριά κατά την εξιστόρηση γεγονότων. Ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι να εξηγήσει πως η Ποντιακή Ελληνική γλώσσα εξελίχθηκε. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, μίλησε το περασμένο έτος για την εν λόγω έρευνά της εδώ. Μήπως κάποιος την παρακολούθησε; Πώς ήταν; Όπως και οι περισσότερες από τις διαλέκτους του κόσμου, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυρίως λόγω της μετανάστευσης από την Τραπεζούντα και την τουρκική πλειοψηφία.

Συμβουλές δανείστηκε από τον Στέφανο Χρυσομάλη και το Glossographia.wordpress.com

Για περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε το Independent.co.uk/opinion…

Πηγή:Anthropology.net

Beyond bones & stones