Θάλασσα-Μαύρη Θάλασσα

 Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ  

Θάλασσα-Μαύρη Θάλασσα

Θάλασσα-Μαύρη Θάλασσα
έναν παπόρ για στείλον
επαίρ’νεν και φέρνε μεν σουμάς
κ’εν έλεπα σεν ολίγον

./.

Ας έτον και ας έλεπα
τον τόπο ντ’εγεννέθα,
και μερ έμ’νε, μερ ετράνηνα
κ’ατώρα, μερ ευρέθα

./.

Ας έτον και να έλεπα
αξάν την Τραπεζούνταν,
τ’άχαρα τ’ ομματόπα μουν
χαράς δάκρâ γομούνταν

./.

Ατόσα χρόνâ εδέβαν’νε
τ’ομμάτâ μ’ άλλο ’κι είδαν
τον Πόντον, τον ανάσπαλτον

τον Πόντον, την Πατρίδα μ’

./.