Μίαν κι’ άλλο μίαν

Μίαν κι’ άλλο μίαν

έναν έμορφον
κορίτς καστανόν
έφαε και την καρδίαν
και την ψήν τεμόν.
./.
μίαν κι’ άλλο μίαν
θελ’ ατεν ’κι θελ’
ασ’ σα ≤είλâ ’τς τ®ιτ®ανίζω
πουλί μ’ και το μελ
./.
έρθεν ο ≤ειμώγκον
και ο ήλον ’κι χουλέν
ήλος εν’ τ’ εμόν τ’ αρνόπον
και εμέν ζεστέν.
./.
μίαν κι’ άλλο μίαν
θελ’ ατεν ’κι θελ’
ασ’ σα ≤είλâ ’τς τ®ιτ®ανίζω
πουλί μ’ και το μελ
./.
όταν έχω εγώ
το γιαβρίν τ’’εμόν
πά(γ)ω χάμε ’ς σην σκοτίαν
άλλο μη μερών.
./.
μίαν κι’ άλλο μίαν
θελ’ ατεν ’κι θελ’
ασ’ σα ≤είλâ ’τς τ®ιτ®ανίζω
πουλί μ’ και το μελ

./.