Μωμόερος θα ίνουμαι

 

Μωμόερος θα ίνουμαι

 Μωμόερος θα ίνουμαι

’ς σην αύλâ σ’ θα χορεύω

Η μάνα σ’ αν ’κι δεί σ’ εμέν

Θα πέρω σεν και φεύω

./.

Τα κάλαντα οι μωμοέρ’

Τα φώτα οι ποπάδες

Νασάν εκείνεν την μάναν

Που έ≤ έμορφους νυφάδες

./.

Παρχάρ’ ας έεις τα μάραντα σ’

Ας έεις τα μανου®άκâ σ’

Ας έεις τα κρύα τα νερά σ’

Τ’ έμορφα τα τ®ιτ®άκâ σ’

./.

Κρύον νερόν του παρχαρί

Κι’ εγώ είμαι διψασμένον

Τσ’ εγάπ’ς εγκάλâν εύκερον

Κι’ εγώ είμαι νυσταγμένον

./.

Άλλον ’κι πάω ’ς σον παρχάρ’

Άλλον ’κι παρχαρεύω

Άλλον ’κι λέ(γ)ω και γελώ

Άλλον ’κι μασχαρεύω

./.

Πουλόπο μ’ εροθύμεσα

Τ’ ομμάτâ σ’ να ελέπω

Πασκείμ τ’ ομμάτâ σ’ μαναχόν

Το πόϊ σ’ όλô να ελέπω

./.