Καρδόπο μ’ ατεβήρευτον

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Καρδόπο μ’ ατεβήρευτον

Λύρα , Τραγούδι: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καρδόπο μ’ ατεβήρευτον

Και πώς ετεβηρεύτες

Ατ®ά το τέρτ’ ισ’ ποίον εν’

Κι’ άλλο ’κι εκαλατ®εύτες

./.

Έσυρα ’ς σην ασάλευτον

Π’ ώραν ντο εν’ κι’ εξέρθες

Τα γιουλτουρούμâ ερούζναν’νε

Κ’ εσύ σεΐρ επέρ’νες

./.

Πέϊ’ με καρδόπο μ’ ντ’ έπαθες

Πέϊ’ μ’ âτο κι’ ας εξέρω

Ποίος κρατεί το γιατρικό σ’

Να ψαλαφώ και φέρω

./.

Για μέν’τς εγάπ’  ’ς σην καμονήν

Π’ ετ®όκεψεν απάν’ις

Πέϊ’ μ’ âτο και μ’ εντρέπεσεν

Να (γ)ίνουμαι γουρπάν’ις

./.