Εμέν Ελλάδα μ’ έκαψες…Χαρίτον

Εμέν Ελλάδα μ’ έκαψες    Χαρίτον

Κάθαν ημέραν πε δâβαίν

Τρομάζ’νε τα παιδία μ’

Να πετσαρεύν’νε ’ς σην ζωήν

Τάμαν ασ’ σην καρδία μ’

./.

Εμέν Ελλάδα μ’ έκαψες

’ς σο όρωμα μ’ γνεφίζω

Δακρίζ’νε τ’ομματόπα ’μουν

Τη γεννεά μ’ κουΐζω

./.

Ρούξον βρε≤ή ’ς σην γην θεέ μ’

Τ’ αχούλâ’τς να γομούνταν

Ν’ αχουλανεύν’νε οι εμπροϊστοί

Κουσμέτ πα ’κι φο(γ)ούνταν

./.

Εμέν Ελλάδα μ’ έκαψες

’ς σο όρωμα μ’ γνεφίζω

Δακρίζ’νε τ’ομματόπα ’μουν

Τη γεννεά μ’ κουΐζω

./.

’κι λογαρäω εγώ εμέν

Τη γεννεά μ’ γουεύω

Ελλάδα εμέν αν έκαψες

Μαχσούς σ’ εσέν πιστεύω

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων