Ποίσον σιδερέν καρδίαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης “Χαρίτον”

Advertisements

 80

Ποίσον σιδερέν καρδίαν,

Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

 

Ποίσον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

ωφ! Πατέρα μ’ χα κι’ η μάννα μ’,

Όλâ αδά εν τα παιδία σ’,

Τοπλαγεύταμε ’ς σο γιάν’ις,

εψυχώθεν η καρδία σ’,

./.

Ποί’σον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

 Τ’ ομματόπα σ’ ξάϊ ’κι στέκ’νε,

Ντο τερούν και ντ’ αραεύν’νε,

αχ! πατέρα μ’ πεχλιβάν’ιμ’,

ας κοιμούνται κι’ ας μη θέλ’νε,

./.

Ποί’σον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

Νόμα θέ μ’ την εβλοΐα σ’,

ν’ ας λαρών την αρρωστία’τ’,

προ®κυνώ ’ς σο εικονοστάτεν,

δίγω σεν τ’εμόν την ύαν.

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων

41.0883123.542815