Φωτογραφίες Κειμηλίων του Πόντου στο Μουσείο Μπενάκη

Φωτογραφίες Ιστορικών Κειμηλίων του Πόντου

που φιλοξενούνται στο Μουσείο Μπενάκη