ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ¨ΑΚΡΙΤΑΣ Live¨

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ¨ΑΚΡΙΤΑΣ Live¨

Το Σάββαν, σα 17 τη Χριστιανάρτς 2011 κι’ ας’ σα 11 η ώρας μ.μ. κιάν, γους τα σύμπιρνα τη Κερεκής, τα αδέρφâ ο Γώγον και Λάζίκον Ιωαννίδης, θα σύρ’νε τα κεμεντζέδας ατουν και τα τραγωδίας ατουν πα, αγκά θα έχ’νε ’ς σο γιάν ατουν κι’ όλôν τον παρχανάν τη Ακρίτωνον Live, ’ς σην Πατρίδαν Βεροίας. Ευχή μ’ εν’ τα τραγωδίας ιμ’ και τα χορόντας πα, να χατεύν’νε όλâ τα τέρτâ και τα βάσανα τη κοσμοί. Το ουίσκιν εξάζ’ 70 και το κρασόπον 20το πουκάλ’.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, από τις 11:00 μέχρι τα ξημερώματα, οι αδερφοί Ιωαννίδη, Γώγος και Λάζος, στο «Ακρίτας Live» στην Πατρίδα της Βέροιας, μαζί με όλο τι επιτελείο του Ακρίτα θα μας χαρίσουν μια αξέχαστη ποντιακή βραδιά ταξιδεύοντάς μας στην παράδοση και στην διασκέδαση. Τιμή Φιάλης Ουίσκι 70€, Φιάλη Κρασιού 20€.

«ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ !!»

Για πληροφορίες

¨AKPITASLive¨

Πατρίδα Βεροίας τηλ.23310 62346

Υπεύθυνος: Σαββίδης Σταύρος