Δακρίζ’νε αγγέλ’ ’ς σον ουρανόν Χαρίτον

90.

Δακρίζ’νε αγγέλ’ ’ς σον ουρανόν   Χαρίτον

 Επαίρ’ ο Θόν χρυσόν χαρτίν

Το χρυσοκοντηλόπον

Κι’ εποίνεν γράμμαν τη ζωήν

ασ’ σην γένναν τ’ αθρώπων

./.

Δακρίζ’νε αγγέλ’ ’ς σον ουρανόν

Σκαλών’νε μοιρολοΐας

Κι’ ασ’ σα χρυσογραφήματα’τ’

ριγώθανε τα ψήα’τς

./.

Ευλόησεν αγούτον γήν

Μ’ εγάπ’ καλοκαρδίαν

Κι’ επαρεξέγκεν ’ς σο ταφίν

Τ’ αθάνατα παιδία’τ’

./.

Δακρίζ’νε αγγέλ’ ’ς σον ουρανόν

Σκαλών’νε μοιρολοΐας

Κι’ ασ’ σα χρυσογραφήματα’τ’

ριγώθανε τα ψήα’τς

./.

Με τη Σοφία’τ’ εγόμωσεν

Τα δέντρâ γεμισίας

Και εντολήν ’ς σον χάροντα

Να εφκαιρών καρδίας

./.

Δακρίζ’νε αγγέλ’ ’ς σον ουρανόν

Σκαλών’νε μοιρολοΐας

Κι’ ασ’ σα χρυσογραφήματα’τ’

ριγώθανε τα ψήα’τς

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων