Ρωμάνα επαρχάρευεν

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ρωμάνα επαρχάρευεν

 Ρωμάνα επαρχάρευεν

Κουντούρ’ ’ς σα λειβαδία

’Σ σου Μύριν και ’ς σου Κοβλακάν,

Και ’ς σ’ άσπρα τα πλακίαν

./.

Ρωμάνα ξαν ρωμάνα

Τη παρχαρί η μάννα

Τιδέν ’κι φοβερίζ’ äτεν

Απές σ’ αγρä τ’ ορμάνâ

./.

Σεράντα χτήνâ ωρίαζεν

Σεράντα αλμεγάδâ

Αλλά ατόσα ωρίαζε

Μοσχάρâ άμον ζορκάδâ

./.

Ρωμάνα ξαν ρωμάνα

Τη παρχαρί η μάννα

Τιδέν ’κι φοβερίζ’ äτεν

Απές σ’ αγρä τ’ ορμάνâ

./.

Η δείσα εκάτσεν ‘’ς σα ρα≤ä

Θολούνταν τα παρχάρâ

Ρωμάνα άλλο ’κι είδα ’σε

Εχάσα και τη ιχνάρâ

./.

Ρωμάνα ξαν ρωμάνα

Τη παρχαρί η μάννα

Τιδέν ’κι φοβερίζ’ äτεν

Απές σ’ αγρä τ’ ορμάνâ

./.

Λίγα λόγια για το τραγούδι

Το τραγούδι γράφτηκε κατόπιν αφήγησης του συγχωρεμένου Μίτου Κοβλακά-Ιωαννίδη στην Δράμα, με καταγωγή από την Καστρικέτα της Αργυρούπολης του Πόντου και τραγουδήθηκε για πρώτη φορά από τον Αχιλλέα Βασιλειάδη. Μιλάει για το χωριό Καστρικέτα του Πόντου, περιοχή Αργυρούπολης στο οποίο υπήρχαν δύο μαχαλάδες. Ο ένας του Κοβλακά και ο άλλος του Μύρι. Ο Κοβλακάς Ηλίας, πρόεδρος σε 6 χωριά της συγκεκριμένης περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο από τους Τούρκους πριν την καταστροφή. Απόγονοί του με το ίδιο επίθετο διαμένουν μόνιμα στην Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και στην Δράμα (και Αργυρούπολη Δράμας).