Ετήσιος Χορός του Λαογραφικού Ποντιακού Συλλόγου Λευκώνα Σερρών