Έρθεν αητένς με δάκρα Χαρίτον

98.

Έρθεν αητένς με δάκρâ  Χαρίτον

 έρθεν αητένς με δάκρâ

και γαίμαν ς σην καρδία’τ’

έρθεν κι’ επορφύρισεν

ο ήλον τα ρα≤ίαν

./.

αδέρφâ εν’ και ς σα καλά

και ς σ’ άσκεμα εντάμαν,

αδέρφâ εν’ ς σον ουρανόν,

εν’ τη θεούν το θάμαν

./.

έρθεν σιμά’τ’ κι’ ο ατματζάς

με τη παρηγορία’τ’,

κι’ ο αητένς ενέσυρ’νεν,

κι’ εκλίστ’ ασ’ σην φιλία’τ’

./.

αδέρφα εν’ και ς σα καλά

και ς σ’ ασκεμα εντάμαν,

αδέρφα εν’ ς σον ουρανόν,

εν’ τη θεούν το θάμαν

./.

Άμον πουλία κι’ οι αθρώπ’

Με πόνον ς σην καρδίαν

Κι έχ’νε φτερία άμον αητένς

Μανάχον τη φιλίαν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων