Για ’σεν καρδίασ’ ιμ’ Χώραν Χαρίτον.

Advertisements

101.

Για ’σεν καρδίασ’ ιμ’ Χώραν  Χαρίτον

Τη ξενιτίας το φαρμάκ’, έτον παλέν ατέτ-ιν,

σα χρόνâ π’ επολέμαναν, να κρούγ’νε τ’ εφτωχείαν,

αξάν τα χρόνâ εκλώσταν’νε, κι’ κόσμον ενεγκάστεν,

ασ’ σα αγνάαρκα τ’ έργατα, κι’ ασ’ σ’ αθρωπίν κλεψίον,

ασ’ σα παλλά τα ψέματα, κι’ ασ’ όλâ τα ταμένα,

κι’ επέμ’νεν άνοικον παπόρ’, άμαξαν θίγος κλάμαν,

ς σην χώρα μ’ την ευλοημέν, αδά ’θε ν’ αποθάνω,

νε φεύω νε αχπάσκουμες, θα πολεμώ εντάμαν,

με παλληκάρâ άγουρα, και μ’ όλâ τα νυφάδας,

που θέλ’νε αδά το σπιτικόν, αδά αξάν να στένουν,

και να τερούν ελέυθεροι, ασ’ σ’ αρχοντάδων έργα,

που ένι Έλλενοι κι’ ατοι, πασκείμ το ενεσπάλαν,

χρόνα αργυρά κι’ αρχαϊκάν, Ομήρου και Σωκράτη,

χρόνâ τη ΜέγΑλέξανδρου, και χρόνâ Μιθριδάτη,

Χρόνâ π’ εί≤αν άρχοντες, με πίστην ’ς σην καρδίαν,

που επολέμαναν μαχσούς, και εντούναν τ’ αδικίαν,

έϊκιτι χώρα μ’ γνέφιξον, άνοιξον τ’ ομμάτα σ’,

ταγούτεψον το άδικον, μη κυνηγεύς μεν άλλον,

τ’ εσόν ογώ το χάταλον, τ’εσέτερον παιδίον,

κανείτε!,

εκούρτανες παλλά, εκούρτανες κι’ επέμ’νες,

τα κομματόπα σ’ μάζεψον, κι’ άμον ασλάντζ βασιλικόν,

εγρίεψον κι’ ακ’σον, κι’ άλλα λαλίας θ’ εκουσέφκουτον,

ασ’ όλâ τα μερόθâ, θα εκουμουλίγουμες αγκά,

Για σεν καρδίασ’ ιμ’ Χώραν.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων

41.0883123.542815