Άψον τρακόσσα κάντηλα Χαρίτον

108.

Άψον τρακό®σâ κάντηλα Χαρίτον

Άσπρα λαμπάδας σύφωτα 

κερίαν μυρωμέναν,

στείλον Θεέ μ’ για την θανήν

´ς σον Πόντον τα καμέναν,

./.

Άψον τρακό®σâ κάντηλαν

κ’ άλλα πενηντατρίαν,

‘ς σα ψήαν τ’ αλημόνευταν

ασήν γενοκτονίαν,

./.

ποίσον τα σήμαντρα τη γης

τα προύντζενα καμπάνας,

ν’ αντιδωνούν ´ς σο πέραν κιαν

´ς σα όρâ ´ς σα παρχάρâ,

./.

σύρον τα κορωνίδâ ‘τουν,

τα ταμιρτσήν αζπάρâν,

να ελευθερούνταν ασόν Άδ’,

τ’ άκλαυτα παλληκάρâ,

./.

και με ψαλτάδων ψάλσιμον

δεσποτικόν τροπάριν,

γαλένεψον τον θάνατον

τραέλεψον τον Άδ-ιν.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων