Τοπαλίδης Νίκος – Παπαδόπουλος Χρήστος, Από την Σέρρες στην Κοζάνη