Έφυεν ο φέγγον Χαρίτον

96.

έφυεν ο φέγγον Χαρίτον

έφυεν ο φέγγον,

μαζί με το σκοτάδ’,

δäκρισεν η νύχταν,

κι’ έρθεν τ’ αναλαγάδ’,

./.

φώταξεν τον κόσμον,

μέραν Κερεκήν,

φώταξεν την πλάσην,

κι’ όλôν τη ζωήν,

./.

εγνέφ’σαν τα πουλίαν,

θε μ’ πως κελαϊδούν,

και τα τ®ιτ®εκλία,

αλήγορα αθούν,

./.

έμορφος η χώρα μ’,

και η γειτονιά μ’,

αν όλâ θα χάνω,

εχάθεν η γεννεά μ’

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων