Ο Εφτωχόν ο άθρωπον Δημητριάδης Γιώργος

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ο Εφτωχόν ο άθρωπον

Δημητριάδης Γιώργος

Παράν ´ς σα ≤έρâ σ’ όντες έεις

οι φίλοι σ’ περισσεύν’νε 

Αν εν’ η τσöπâ σ’ εύκαιρον

Τ’ όνομα σ’ ´κι ξέρ’νε

./.

Αδά ´ς σο κόσμον

Ακ’σον μεν γιαβρί μ’

Μόν’ την παράν θελούνε

Τον εφτωχόν τον άθρωπον

Καμίαν ´κι αγαπούνε

./.

οξοδεύς και φαΐεις ατσε

Το _öπο σ’ ´κι χαλάνε

Τ’ αφώτιστα τελείντανε

Ντ’ εποίκες ανασπάλ’νε

./.

Αδά ´ς σο κόσμον

Ακ’σον μεν γιαβρί μ’

Μόν’ την παράν θελούνε

Τον εφτωχόν τον άθρωπον

Καμίαν ´κι αγαπούνε

./.

Παράν ´ς σα ≤έρâ σ’

Όντες έεις

Κρασίν ´ς σην ύα σ’ πίν’νε

Ξοδέψ’ ατα κι’ ολόερα σ’

Πουλόπο μ’ κανείς ´κι είναι

./.

Αδά ´ς σο κόσμον

Ακ’σον μεν γιαβρί μ’

Μόν’ την παράν θελούνε

Τον εφτωχόν τον άθρωπον

Καμίαν ´κι αγαπούνε

./.