Αδά γεννέθεν η γεννεά μ’..Χαρίτον!!

Αδά γεννέθεν η γεννεά μ’

Ο γείτον εν’ και αδερφό μ’,

και εριάζ’ τον τόπο μ’,

τον πόντον τον ανάσπαλτον,

τ’ αντρειωμένο μ’ κάστρον,

./.

έ≤’ κρυμμένον τον σταυρόν,

και το εικονοστάτεν,

έ≤´ ´ς σην κάρδια’τ’ τον Θεόν,

αφμένον λυχνοστάτεν,

./.

έρθα κι’ ογώ ο γυρευόν,

τ’οσπίτ’ιμ’ να δεικνίζ’μεν,

και εείνος ενεστέναξεν,

δεικνίζ’μεν τα λιθάρα’τ’,

./.

τ’ομμάτα μ’ εγομώθανε,

τα γόνατα μ’ επέμναν,

εκλίστα θε μ’ ασ’ σην χαρά μ’,

κι’ ας έτον χαλαγμένον,

./.

Αδά γεννέθεν η γεννεά μ’,

αδάκα τα κλαδία’τς,

αδά ´ς σο χώμα μ’ ντο πατώ,

λύεται η καρδία μ’,

./.

Νασάν εμέν νασάν εμέν,

Π’ εκλώστα ´ς σο χωρίο μ’,

τη μύρα ´τ´ παίρω με τ’ εμέν,

το παρχαρίν τοπίον,

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων