Εφόρεσα και το χακί Χαρίτον.. Αφιερωμένον για όλα τα παιδία που εν’ ‘ς σην στρατίαν!

115.

Εφόρεσα και το χακί Χαρίτον

Τ’ ανάσπαλτον τ’ οσπίτοπο μ’,

Τη μάννα μ’ τα ρα≤ία μ’,

Κι’ εσέν ´κι ενέσπαλα ζωή μ’,

´ς σον Έβρον ´ς σην στρατίαν

./.

Εφόρεσα και το χακί,

Επαίρα το τυφäγκι μ’,

Κι’ αποσουμά μ’ την κεμεντζέ μ’

Για να λαρών το τäρτ’ιμ’,

./.

Σ’ α≤ίλ’ιμ’ έχ’ âτο τ’ αρνί μ’,

Την _ήν και την καρδία´τ´,

Παρηγορίαν ´ς σον καημό μ’,

Για όλôν την θητεία μ’,

./.

Εφόρεσα και το χακί,

Επαίρα το τυφäγκι μ’,

Κι’ αποσουμά μ’ την κεμεντζέ μ’

Για να λαρών το τäρτ’ιμ’,

./.

Εϊ! Λοχαγέ μ’ ´κι ταγιανίζ’,

Η _ή μ’ ασ’ σα μουράτâ μ’,

Τη άδειας νόμα το χαρτίν,

Να ≤αίρουνταν τ’ομμάτâ μ’,

./.

Εφόρεσα και το χακί,

Επαίρα το τυφäγκι μ’,

Κι’ αποσουμά μ’ την κεμεντζέ μ’

Για να λαρών το τäρτ’ιμ’,

./.

Μόντες θ’απολύκουμε,

Φτερά ´ς σο κεμεντζόπο μ’,

Κι’ άμον μικρίκον ≤ελιδόν,

Να ρούζω ´ς σ’ εγκαλöπον,

./.

Εφόρεσα και το χακί,

Επαίρα το τυφäγκι μ’,

Κι’ αποσουμά μ’ την κεμεντζέ μ’

Για να λαρών το τäρτ’ιμ’,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων