Το τσιτσέκ το γιασεμίν (τίκ)

Το τ®ιτ®έκ το γιασεμίν

Τραγούδι: Γιώργος Νικολαΐδης

Λύρα: Φάνης Κουρουκλίδης

Το τσιτσέκ το γιασεμίν

Είσαι σ’ έμον τη ζωήν

Το τ®ιτ®έκ το γιασεμίν

Όλôν τον χρόνον π’ ανθίζ

Για τ’ εμέναν ®κουντουλίζ

./.

Τραγωδία τη χαράν,

ζήσε εσύ και τη σεβντά σ’,

κορα®όν απάν ´ς σην γήν,

Το τ®ιτ®έκ το γιασεμίν,

Τραγωδäνος είσαι, εγώ

για τα κάλâ σ’ τραγωδώ,

Έμορφος εν’ η ζωήν,

Ας δâβαίνομ’ α μαζί,

 

./.

Το πουλόπο μ’  ´ς σο παρχάρ’

Και τη φέγγονος ι®μάρ’

Τς’ ερημίας το νερόν

Χούλεμαν τον ≤ειμωγκόν

./.

Τραγωδία τη χαράν,

ζήσε εσύ και τη σεβντά σ’,

κορα®όν απάν ´ς σην γήν,

Το τ®ιτ®έκ το γιασεμίν,

Τραγωδäνος είσαι, εγώ

Για τ’ εσέναν τραγωδώ,

Έμορφος εν’ η ζωήν,

Ας δâβαίνομ’ α μαζί,

./.

Εσύ καλώς τη ζωή σ’

Άσπρον περιστέρ η _ή σ’

´ς σην καρδία μ’ το τακάτ’

Και ´ς σην ζήση μ’ το μουράτ’

./.

Τραγωδία τη χαράν,

ζήσε εσύ και τη σεβντά σ’,

κορα®όν απάν ´ς σην γήν,

Το τ®ιτ®έκ το γιασεμίν,

Τραγωδäνος είσαι, εγώ

Για τα κάλâ σ’ τραγωδώ,

Έμορφος εν’ η ζωήν,

Ας δâβαίνομ’ α μαζί,

./.

Από το CD: Αθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’