Τη Καρσή Τραγωδίας Γιώργος Τσιφτελίδης

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τη Καρσή Τραγωδίας

Τραγούδι Γιώργος Τσιφτελίδης

Λύρα Κεμανεντζίδης Μπάμπης

Στίχοι Μουσική Γιώργος Αλεξανδρίδης

Θ’ αρχινώ τραγωδίας, τη Καρσή ιστορίας,

Τραγώδâ σιονλικλία για τ’ όλâ τα χωρία,

./.

Εντάμαν τραγωδέστεν, μετ’ εμέν κατ’ πετέστεν,

Ας λέγωμ’ και γελούμε, όσον ντο επορούμε,

./.

Χαραμίβαρταν Κιόλεα, και τα χωρία όλâ,

Παλληκάρâ γερλία, κορτσόπα μερακλία,

./.

Τραγωδούν και γελούνε, σα χαράντας πετούνε,

Σ’ έναν σ’ αλλον ιγεύ’νε, λένε και μασχαρεύ’νε,

./.

Τσιαπίκ’ και Ορτακιόι, Γαρακλησέ και Όλτι,

Όλ’ âτουν μερακλήδες, τραγωδäντ και κεφλήδες,

./.

Οσπίτâ γουρεμένα, τραπέζâ στρωμένα,

Τραγωδούν και γελούνε, όσον πόσον θα ζούνε,

./.

Όλ’ âτουν οι Καρσλήδες, χορευτάντ’ μερακλήδες,

Αγαπούν κι’ αγαπίγουν σ’ όλâ κες πα ευρίγουν,

./.

Φάτε όλ’ και πιάτε, άλλο τηδέν μ’ εφτάτε,

Ο χάρον αναμέν μας, τηδέν κι’ θ’ απομέν μας,

./.