Χορός Συλλόγου Στρυμονοχωρίου “Ο Κοτζαναστάς” 1 Μαΐου 2012.